Návod pro použití OZON MAKER

NÁVOD PRO POUŽITÍ PŘÍSTROJE OZON MAKER – přístroj na čištění klimatizace vozidel

 

POZOR!  Před použitím přečtěte návod k obsluze.

POZOR!  Nezakrývejte horní přívod vzduchu.

POZOR!  Zařízeníprodukuje ozón, který může poškodit sliznice dýchacích cest a oči.

POZOR!  Při použití zařízení nezůstávejte ve vozidle.

POZOR! Teplota ve vozidle by neměla překročit 25°C. Práci s OZON MAKERem provádějte vestínu.

 

Ovládací panel:

 

Tlačítko ON/OFF – slouží k zapnutí/vypnutí přístroje.

Tlačítka 5; 10; 15; 30; 60 – slouží k nastavení délky cyklu (v minutách)

 

Pracovní instrukce:

 1. Postavte přístroj vodorovně na střechu vozidla a připojte jej do el. zásuvky (220V).
 2. Připojte vývodovou hadičku do přístroje (v případě, že již připojena není).
 3. Provlékněte konec hadičky s kamenným difuzorem skrz okno spolujezdce a volně jej zavěste přes vnitřní zpětné zrcátko.
 4. Okénko přivřete tak, aby nebyla hadička stlačená.
 5. Nastavte vnitřní teplotu na minimum. Teplota ve vozidle by neměla překročit 25°C!!!
 6. Nastavte ventilátor na nejnižší rychlost (stupeň 1).
 7. Nastavte proudění vzduchu pouze přes palubní desku.
 8. Nastavte vnitřní oběh ventilace. 
 9. Vypněte klimatizaci.
 10. Přístroj zapněte a nastavte standardně na 30 minut (je možné nastavit i jinak dle stupně znečištění).
 11. Vystupte z auta a zavřete dveře.
 12. Po ukončení čištění vozidlo řádně vyvětrejte, nejméně po dobu 15 min.

Pozn.: Pylový filtr není nutné vyndávat, a to ani v případě, že jes aktivním uhlím